Home | Blog | Implantologický tím a implantačná terapia

Implantologický tím a implantačná terapia

Autor: MDDr. Marcel Riznič, PhD.

Vo všeobecnosti predstavuje implantačná terapia kombináciu chirurgickej liečby s cieľom umiestnenia implantátov do kosti sánky a čeľuste. Následná protetická liečba má za úlohu nahrádzať chýbajúce zuby samostatnými korunkami alebo komplexnými mostíkmi, ktoré sú fixované ku vhojeným implantátom. V dnešnej dobe tieto sofistikované chirurgicko – protetické techniky vedú k neobmedzeným možnostiam zavedenia implantátov do oblasti dutiny ústnej.

Z technického hľadiska je preto možné implantovať v akejkoľvek situácii pokiaľ nejde o závažnú zdravotnú kontraindikáciu zo strany pacienta. Dôsledkom týchto skutočností sme v poslednom období svedkami väčšieho dopytu po dentálnych implantátoch za účelom rekonštrukcie chýbajúcich zubov a tým zároveň zvýšenia orálneho zdravia našich pacientov. Úspech však netkvie len v zvládnutí prvotnej chirurgickej časti. Dôležitá súčasť liečby je celkový estetický výsledok s minimom komplikácií.

Z hľadiska implantologického tímu lekárov dokáže dobre trénovaný a skúsený zubný lekár zvládnuť celú liečbu nekomplikovaného prípadu sám. Ide o situácie kedy sa u daného pacienta nachádza dostatok kostného tkaniva a implantácia nie je realizovaná v estetickej zóne daného chrupu.

V ostatných prípadoch ide väčšinou o komplikovanejšie situácie, ktoré sa vyskytujú čoraz častejšie a pri liečbe je potrebný rozsiahlejší implantologický tím, ktorý pozostáva zo zubného lekára, ktorý má okrem chirurgickej skúsenosti znalosti aj v dentálnej implantológii z hľadiska diagnostiky a následného protetického riešenia s dôrazom na estetiku.

Ďalšími dôležitými členmi tímu sú dentálna asistentka - zubná sestra, kompetentná v chirurgickej asistencii a perioperačnej starostlivosti, dentálny hygienik a dentálny technik – zubný laborant, ktorého finálny produkt sa odovzdáva pacientovi do dutiny ústnej a predstavuje výslednú estetickú funkčnú náhradu chýbajúcich zubov. V niektorých situáciách je potrebné taktiež do odborného tímu prizať parodontológa, čeľustného ortopéda a záchovného stomatológa.

Situácie kedy je potrebné realizovať väčšie zákroky súvisiace s autológnym odberom kostného štepu je nápomocný maxilofaciálny chirurg. Pri patologických procesoch v čeľustných dutinách môže byť prizvaný do tímu aj otorinolaryngológ alebo internista pri manažmente pacientov so systémovými ochoreniami. Vo všetkých týchto prípadoch by mal byť pri implantácii vedúcim lekárom zubný lekár – implantológ a protetik zároveň.

Lekár, ktorý zozbiera všetky potrebné anamnestické údaje pri prvotnom vyšetrení pacienta a dodrží všetky potrebné kroky, ktoré musia byť zhodné s protokolom celkovej liečby a predstavou pacienta. Liečba by mala byť navrhnutá vhodne a priamo na každý prípad cielene, zvažujúc všetky dostupné modality a to s jediným cieľom – navrátiť pacientom plne funkčnú a esteticky vyhovujúcu dutinu ústnu a zvýšiť tak kvalitu života daného jedinca.

Autor: MDDr. Marcel Riznič, PhD.


Články o zubných implantátoch na našom blogu:

Váš operačný deň - zavedenie zubných implantátov

Operácie, pri ktorej vám budú zavedené zubné implantáty sa nemusíte báť, je potrebné prísť s dobrou náladou a tešiť sa na vaše nové zuby.

Najčastejšie implantologické riešenia, ktoré realizujeme

Existuje viacero možností ako implantologické riešenie využiť. Pozrite si možnosti nahradenia chýbajucích zubov pomocou zubných implantátov.

Časový harmonogram implantácie

Prečítajte si ako prebieha celý postup od prvej konzultácie, implantácie až po nasadenie korunky a váš úsmev.

Často kladené otázky o zubných implantátoch

Odpovede na najčastejšie kladené otázky súvisiace so zubnými implantátmi od naších pacientov.

Poučenie k zubným implantátom

Prečítajte si poučenie o Poučenie k zubným implantátom a hygiene dutiny ústnej od MDDr. Marcela Rizniča, PhD.

Implantologický tím a implantačná terapia

Vo všeobecnosti predstavuje implantačná terapia kombináciu chirurgickej liečby s cieľom umiestnenia implantátov do kosti sánky a čeľuste.

Implantológia a zubné implantáty odborne

Prečítajte si odborný pohľad na implantológiu a zubné implantáty od MDDr. Marcela Rizniča, PhD.


Objednajte sa na bezplatnú konzultáciu!

Objednať sa môžete aj telefonicky na telefónnom čísle 0908 060 221.

Blog o zuboch

To, čo ste chceli vedieť o zuboch, ale nemali ste sa koho spýtať.


Objednajte sa na ošetrenie telefonicky.

Tel 0908 060 221

Adresa
Smetanova 2
(pri starej nemocnici)
040 01 Košice
Lokalizácia
Oproti zmrzline pri Starej nemocnici, budova na rohu ulíc Rastislavova a Smetanova
logo

Stomatologická ambulancia Implant Center v Košiciach

Copyright © 2024 Implant Center. DENTAL CENTER KOŠICE s.r.o.