Home | Blog | Implantologický tím a implantačná terapia

Implantologický tím a implantačná terapia

Autor: MDDr. Marcel Riznič, PhD.

Vo všeobecnosti predstavuje implantačná terapia kombináciu chirurgickej liečby s cieľom umiestnenia implantátov do kosti sánky a čeľuste. Následná protetická liečba má za úlohu nahrádzať chýbajúce zuby samostatnými korunkami alebo komplexnými mostíkmi, ktoré sú fixované ku vhojeným implantátom. V dnešnej dobe tieto sofistikované chirurgicko – protetické techniky vedú k neobmedzeným možnostiam zavedenia implantátov do oblasti dutiny ústnej.

Z technického hľadiska je preto možné implantovať v akejkoľvek situácii pokiaľ nejde o závažnú zdravotnú kontraindikáciu zo strany pacienta. Dôsledkom týchto skutočností sme v poslednom období svedkami väčšieho dopytu po dentálnych implantátoch za účelom rekonštrukcie chýbajúcich zubov a tým zároveň zvýšenia orálneho zdravia našich pacientov. Úspech však netkvie len v zvládnutí prvotnej chirurgickej časti. Dôležitá súčasť liečby je celkový estetický výsledok s minimom komplikácií.

Z hľadiska implantologického tímu lekárov dokáže dobre trénovaný a skúsený zubný lekár zvládnuť celú liečbu nekomplikovaného prípadu sám. Ide o situácie kedy sa u daného pacienta nachádza dostatok kostného tkaniva a implantácia nie je realizovaná v estetickej zóne daného chrupu.

V ostatných prípadoch ide väčšinou o komplikovanejšie situácie, ktoré sa vyskytujú čoraz častejšie a pri liečbe je potrebný rozsiahlejší implantologický tím, ktorý pozostáva zo zubného lekára, ktorý má okrem chirurgickej skúsenosti znalosti aj v dentálnej implantológii z hľadiska diagnostiky a následného protetického riešenia s dôrazom na estetiku.

Ďalšími dôležitými členmi tímu sú dentálna asistentka - zubná sestra, kompetentná v chirurgickej asistencii a perioperačnej starostlivosti, dentálny hygienik a dentálny technik – zubný laborant, ktorého finálny produkt sa odovzdáva pacientovi do dutiny ústnej a predstavuje výslednú estetickú funkčnú náhradu chýbajúcich zubov. V niektorých situáciách je potrebné taktiež do odborného tímu prizať parodontológa, čeľustného ortopéda a záchovného stomatológa.

Situácie kedy je potrebné realizovať väčšie zákroky súvisiace s autológnym odberom kostného štepu je nápomocný maxilofaciálny chirurg. Pri patologických procesoch v čeľustných dutinách môže byť prizvaný do tímu aj otorinolaryngológ alebo internista pri manažmente pacientov so systémovými ochoreniami. Vo všetkých týchto prípadoch by mal byť pri implantácii vedúcim lekárom zubný lekár – implantológ a protetik zároveň.

Lekár, ktorý zozbiera všetky potrebné anamnestické údaje pri prvotnom vyšetrení pacienta a dodrží všetky potrebné kroky, ktoré musia byť zhodné s protokolom celkovej liečby a predstavou pacienta. Liečba by mala byť navrhnutá vhodne a priamo na každý prípad cielene, zvažujúc všetky dostupné modality a to s jediným cieľom – navrátiť pacientom plne funkčnú a esteticky vyhovujúcu dutinu ústnu a zvýšiť tak kvalitu života daného jedinca.

Autor: MDDr. Marcel Riznič, PhD.


Viac o implantátoch na našom blogu:

Časový harmonogram implantácie

Prečítajte si ako prebieha celý postup od prvej konzultácie, implantácie až po nasadenie korunky a váš úsmev.

Často kladené otázky o zubných implantátoch

Odpovede na najčastejšie kladené otázky súvisiace so zubnými implantátmi od naších pacientov.

Poučenie k zubným implantátom

Prečítajte si poučenie o Poučenie k zubným implantátom a hygiene dutiny ústnej od MDDr. Marcela Rizniča, PhD.

Implantológia a zubné implantáty odborne

Prečítajte si odborný pohľad na implantológiu a zubné implantáty od MDDr. Marcela Rizniča, PhD.


Objednajte sa na bezplatnú konzultáciu!

Objednať sa môžete aj telefonicky na telefónnom čísle 0908 060 221.

Blog o zuboch

To, čo ste chceli vedieť o zuboch, ale nemali ste sa koho spýtať.


Objednajte sa na ošetrenie telefonicky.

Tel 0908 060 221

Adresa
Smetanova 2
(pri starej nemocnici)
040 01 Košice
Lokalizácia
Oproti zmrzline pri Starej nemocnici, budova na rohu ulíc Rastislavova a Smetanova
logo

Stomatologická ambulancia Implant Center v Košiciach

Copyright © 2018 Implant Center. DENTAL CENTER KOŠICE s.r.o.