MDDr. Rudolf Štrba

Chirurg zubného lekárstva

MDDr. Rudolf Štrba je stomatologický chirurg, odborne a prakticky na vysokej úrovni.

MDDr. Rudolf Štrba

Narodil sa v Lučenci. Po skončení štúdia na štátnom gymnáziu pokračoval v štúdiu na Lekárskej fakulte Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v programe Zubné lekárstvo. Už počas štúdia ho oslovili chirurgické obory zubného lekárstva, v ktorých sa aktívne zdokonaľoval ako na pôde univerzitnej nemocnice tak aj vo voľnom čase v súkromných ambulanciách.

Absolvoval stáž na oddelení maxilofaciálnej chirurgie vo Fakultnej Nemocnici s Poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde asistoval pri rozsiahlych rekonštrukčných operáciách tvárového skeletu. Štúdium ukončil s vyznamenaním a udelením ceny dekana teda s červeným diplomom. Úspešne absolvoval štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka.

  • špecialista na zuby múdrosti
  • bezbolestné extrakcie zubov
  • zložité chirurgické extrakcie

Bezplatná konzultácia

Máte otázku?

Premýšľate nad opravou zubov, potrebujete si však dopredu ujasniť viaceré otázky?

Využite možnosť nezáväzných bezplatných konzultácií.


Objednajte sa

Objednať sa môžete telefonicky na telefónnom čísle 0908 060 221.

logo

Stomatologická ambulancia Implant Center v Košiciach

Copyright © 2018 Implant Center. DENTAL CENTER KOŠICE s.r.o.