Retinované zuby

(zanorený zub v kosti)

Chirurgické odstránenie retinovaných zubov

Odborne a bezbolestne

Vďaka modernému vybaveniu, vysokej odbornosti a skúsenostiam je u nás extrakcia retinovaných zubov úplne bezbolestná a netraumatizujúca záležitosť.

Retinovaný zub


Retinovaný zub

Retinovnaným zubom sa rozumieme zub, ktorý sa v očakávanom čase neprerezal do zubného oblúku do svojej normálnej funkčnej pozície a celý sa vyvinie v hĺbke kosti.

Kedy je potrebný chirurgický zásah?

Retinovaný zub je zvyčajne bez príznakov, pokiaľ pacientovi nespôsobuje ťažkosti a je röntgenologicky kľudný, nie je potrebné chirurgicky zasahovať.

K chirurgickému zásahu pri retinovaných zuboch sa najčastejšie prikláňa:

  • ak v okolí retinovaného zuba je zápal,
  • hrozí poškodenie koreňa susedného zuba,
  • tlakom na nerv retinovaný zub spôsobuje občasné, alebo trvalé bolesti,
  • v okoli zuba vznikla cysta,
  • retinovaný zub spôsobuje oslabenie kosti,
  • retinovaný zub spôsobuje krivenie zubov.

Liečba retinovaných zubov je možná ortodonticky (fixný alebo snímateľný strojček), chirurgická (extrakcia), alebo chirurgicko - ortodontická (chirurgická repozícia zuba).

Chirurgická repozícia zuba

V niektorých prípadoch je možné retinovaný zub “vytiahnúť” do správnej pozície v zubnom oblúku a zachovať jeho funkčnosť. Táto možnosť je najvýhodnejšia, ale aj najnáročnejšia.

Počas zákroku sa k zubu vytvorí prístup, na zub sa upevní svorka, ktorá sa upne na fixný strojček pomocou ktorého sa na zub vytvorí ťah v správnom smere. Takouto liečbou je možné zub vytiahnúť z kosti do správnej pozície s tým, že zub ostane živý a funkčný.

Chirurgická extrakcia zuba

Extrakcia retinovaného zuba je štandardne jednoduchý a bezbolestný zákrok s miestnym znecitlivením zuba, alebo v celkovej anestézií.

Po zákroku pacient dostáva analgetiká na tlmenie bolesti.

Rýchlosť a presnosť

Vďaka vlastnému 2D a 3D röntgenu na pracovisku je pred zákrokom urobená počítačová analýza polohy retinovaného zuba, vďaka čomu je zákrok urobený rýchlo a presne.


MDDr. Marcel Riznič, PhD.

Chirurg zubného lekárstva

MDDr. Marcel Riznič, PhD. je skúsený stomatologický chirurg. Má pochopenie a vie sa veľmi dobre vcítiť do pocitov pacienta.

Okrem pozície odborného asistenta na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika a lekára na UNLP na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, svoju profesnú činnosť rozvíja u nás v Implant Center Košice.

  • špecialista na zuby múdrosti
  • bezbolestné extrakcie zubov
  • zložité chirurgické zákroky

Objednajte sa

Objednať sa môžete telefonicky na telefónnom čísle 0908 060 221.

logo

Stomatologická ambulancia Implant Center v Košiciach

Copyright © 2024 Implant Center. DENTAL CENTER KOŠICE s.r.o.