Preventívna stomatológia

Komplexné vstupné vyšetrenie
Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, indexov KPE, CPITN, PBI, intraorálna RTG snímka, stavu zubných náhrad a určenie liečebného plánu a záznamu do zdravotnej dokumentácie.
0
Preventívna stomatologická prehliadka
Súčasťou výkonu je prehliadka chrupu, parodontu, tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičelustných vsťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrola zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienickch návykov, určenie indexov KPEa PBI, prípadne nový liečebný plán. Súčasťou výkonu je záznam do zdravotnej dokumentácie.
0
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie
Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, vývoja chrupu, indexu KPE, PBI a podľa veku aj CPITN, intraorálna RTG snímka, určenie liečebného plánu a záznam do zdravotnej dokumentácie.
0
Akútne vyšetrenie na žiadosť pacienta 20
Krátky administratívny výkon 10
RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív 10
Skúška vitality zubov za 1 zub 5
Odborná kozultácia 15
Koferdam 11
Ošetrenie mimo ordinačnych hodin 60

Chirurgická stomatológia

Povrchova slizničná anestézia za 1 zub 5
Intraligamentózna anestézia (mepivastesin , ubistesin) 13
Injekčná anestézia (supracain) 11
Extrakcia mliečneho zuba al. koreňa 20
Extrakcia každého ďalšieho mliečneho zuba al. koreňa 15
Extrakcia jedného trvalého koreňa 30
Drén 15
Hemiextrakcia 40
Ošetrenie a kontrola po zákrokudentoalveolárnej chirurgie, nadštand. 10
Výber stehov 12
Gingivektomia 25

Konzervatívna, estetická stomatológia

Fotokompozit frontálny úsek - krčok, jedná plôška 45
Fotokompozit frontálny úsek - dve plôšky 55
Fotokompozit frontálny úsek - tri plôšky, dostavba 69
Fotokompozit distálny úsek - krčok, jedná plôška 49
Fotokompozit distálny úsek - dve plôšky 59
Fotokompozit distálny úsek - tri plôšky, dostavba 72
Kompozitná výplň – front. úsek – vysokoestetická 80
Slenený čap 32
X-TRA FIL 30
EVERX - POSTERIOR 20
SIC - jednoplôšková výplň zuba 39
SIC - dvojplôšková výplň zuba 55
SIC - trojplôšková výplň zuba 80
Rekonštrukcia zuba 80
Detská plomba 25
Pečatenie zubov 20
Opätovné nacementovanie korunky 15
Stiahnutie korunky 15
Dočasné endodontické zaplnenie zuba 18
Dočasné ošetrenie zubného kazu 15
Dlaha so sklenených vlákien 30
ENDO1
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba - paliatívne 40
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba - paliatívne 55
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba - paliatívne 69
ENDO2
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba - definitívne 40
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba - definitívne 69
Endodontické ošetrenie trojkoreňového zuba - definitívne 99
Endodontické ošetrenie štvorkoreňového zuba - definitívne 120
Reendodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 40
Reendodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 65
Reendodontické ošetrenie viackoreňového zuba 80
FotoSan Agent 1 kanálik 4
Komplexná dentálna hygiena - 30 min. 35
Zubný šperk Swarovski krištáľ 50
Air flow (Odstránenie škvŕn) – pieskovanie zubov 20
Bielenie zubov 150
Liečba citlivých krčkov
Kovokeramická korunka 200-250
Bezkovová keramická korunka 300-350
Zirkonová korunka 350-400
Estetická keramická fazeta 300-350
Dočasna živicová fazeta 40
Celková snímateľná náhrada 250-270
Skeletova protéza zo sásuvným spojom 400-500
Oprava zubnej náhrady 50
Odtlačky 22
Odtlačky na dočasné korunky 17
Wax up model (1) 30
Odstránenie amagámovej plomby 17

Implantológia - Zubné implantáty

Implantologická konzultácia 25
Zubný implantát 400
Zavedenie implantátu 250
Vhojovací valček 50
Titanový abutment - nadstavba 100 - 240
Zirkonový abutment - nadstavba 190 - 260
Korunka kovokeramická na implantát 269
Korunka celokeramická/zirkonkeramická na implantát 350-450
Uzatvorený Sinus Lift - Cas kit 199 - 399
Otvorený Sinus Lift 349 - 499
Augmentácia kosti základná 199- 399
L-PRF membrány a urýchlovače hojenia 99

Objednajte sa

Objednať sa môžete telefonicky na telefónnom čísle 0908 060 221 alebo cez objednávkový formulár.

logo

Smetanova 2
(pri starej nemocnici)
040 01 Košice

+421 908 060 221

Akceptujeme platobné karty

platobné karty

Stomatologická ambulancia Implant Center v Košiciach

Copyright © 2018 Implant Center. All Rights Reserved.