Home | Cenník | Kompletný cenník

Preventívna stomatológia

Komplexné vstupné vyšetrenie 0
Preventívna stomatologická prehliadka 0
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie 0
Akútne vyšetrenie na žiadosť pacienta 30
Krátky administratívny výkon 10
RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív 10
Skúška vitality zubov za 1 zub 5
Odborná kozultácia 15
Koferdam 15
Optragate 11
Ošetrenie mimo ordinačnych hodin 60

Chirurgická stomatológia

Povrchova slizničná anestézia za 1 zub 5
Intraligamentózna anestézia (mepivastesin , ubistesin) 15
Injekčná anestézia (supracain) 11
Extrakcia mliečneho zuba al. koreňa 20
Extrakcia každého ďalšieho mliečneho zuba al. koreňa 15
Extrakcia jedného trvalého koreňa 30
Drén 15
Hemiextrakcia 40
Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie, nadštand. 10
Výber stehov 12
Gingivektomia 30

Konzervatívna, estetická stomatológia

Zavedenie retrakčného vlákna 15
Parodontálna dlaha 150 (+45 každý zub)
Fotokompozit frontálny úsek - krčok, jedna plôška 45
Fotokompozit frontálny úsek - dve plôšky 59
Fotokompozit frontálny úsek - tri plôšky, dostavba 69
Fotokompozit distálny úsek - krčok, jedná plôška 49
Fotokompozit distálny úsek - dve plôšky 63
Fotokompozit distálny úsek - tri plôšky, dostavba 72
Kompozitná výplň – front. úsek – vysokoestetická 150
Sklenený čap 37
X-TRA FIL 30
EVERX - POSTERIOR 20
SIC - jednoplôšková výplň zuba 39
SIC - dvojplôšková výplň zuba 55
SIC - trojplôšková výplň zuba 80
Rekonštrukcia zuba 90
Detská plomba 25
Pečatenie zubov 20
Opätovné nacementovanie korunky 45
Stiahnutie korunky 50
Dočasné endodontické zaplnenie zuba 22
Dočasné ošetrenie zubného kazu 22
Dlaha so sklenených vlákien 30
ENDO1
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba - paliatívne 45
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba - paliatívne 62
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba - paliatívne 80
ENDO2
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba - definitívne 45
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba - definitívne 75
Endodontické ošetrenie trojkoreňového zuba - definitívne 99
Endodontické ošetrenie štvorkoreňového zuba - definitívne 120
Reendodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 55
Reendodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 70
Reendodontické ošetrenie viackoreňového zuba 80
FotoSan Agent 1 kanálik 4
Komplexná dentálna hygiena - 30 min. 50
Zubný šperk Swarovski krištáľ 50
Air flow (Odstránenie škvŕn) – pieskovanie zubov 20
Odstránenie zubného kameňa 35
Bielenie zubov 150
Liečba citlivých krčkov
Kovokeramická korunka od 260
Bezkovová keramická korunka od 360
Zirkonová korunka od 420
Estetická keramická fazeta 360
Dočasná živicová fazeta 40
Celková snímateľná náhrada od 450
Oprava zubnej náhrady 50
Odtlačky 60
Odtlačky na dočasné korunky 17
Wax up model (1) 30
Odstránenie amagámovej plomby 17

Implantológia - Zubné implantáty

Implantologická konzultácia 25
Zubný implantát 750
Zubný implantát (Lasak) 750
Zubný implantát (Straumann) 990
Vhojovací valček 50
Implantlogické odtlačky 50
Titanový abutment - nadstavba 100 - 240
Zirkonový abutment - nadstavba 190 - 260
Korunka celokeramická/zirkonkeramická na implantát od 550
Uzatvorený Sinus Lift - Cas kit 250-700
Otvorený Sinus Lift 700
Augmentácia kosti základná 250-400
L-PRF membrány a urýchlovače hojenia 100

Objednajte sa na bezplatnú konzultáciu

Objednať sa môžete telefonicky na telefónnom čísle 0908 060 221 alebo cez objednávkový formulár.

logo

Stomatologická ambulancia Implant Center v Košiciach

Copyright © 2018 Implant Center. DENTAL CENTER KOŠICE s.r.o.