Stomatochirurgia - zubná chirurgia

stomatologická chirurgia Košice

Aj napriek výraznej snahe o konzervatívne spôsoby ošetrení, je v stomatológii niektoré stavy nutné riešiť chirurgickými postupmi.

Vďaka modernému vybaveniu, vysokej odbornosti a skúsenostiam sú chirurgické zákroky úplne bezbolestné, netraumatizujúce a precízne.


Stomatochirurgia:

Všetky chirurgické zákroky je možné realizovať ambulantne. Vyžadujú si odbornú starostlivosť skúseného stomatologického chirurga, ktorý má na zreteli plnú funkčnosť a estetickú rehabilitáciu chrupu našich pacientov.

Nemusíte sa obávať bolesti

Všetky chirurgické zákroky je možné realizovať v lokálnej, alebo celkovej anestézií. Všetky zákroky sú realizované s ohľadom na pohodlie pacienta.

Celková anestézia

Naše pracovisko je vybavené vlastným anesteziologickým prístrojom pre jednodňovú chirurgiu, ktoré nám umožňuje všetky zákroky realizovať v celkovej anestézií.

Vlastné röntgenové pracovisko

Vďaka vlastnému panoramatickému a 3D röntgenu znižujeme riziko komplikácií.


MDDr. Marcel Riznič, PhD.

Chirurg zubného lekárstva

MDDr. Marcel Riznič, PhD. je skúsený stomatologický chirurg. Má pochopenie a vie sa veľmi dobre vcítiť do pocitov pacienta.

Okrem pozície odborného asistenta na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika a lekára na UNLP na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, svoju profesnú činnosť rozvíja u nás v Implant Center Košice.

  • špecialista na zuby múdrosti
  • bezbolestné extrakcie zubov
  • zložité chirurgické zákroky

Objednajte sa

Objednať sa môžete telefonicky na telefónnom čísle 0908 060 221.

logo

Stomatologická ambulancia Implant Center v Košiciach

Copyright © 2024 Implant Center. DENTAL CENTER KOŠICE s.r.o.