Dostavba kosti - Augmentácia

Augmentácia - dostavba, alebo úprava kostného tkaniva pred implantáciou, alebo v jej priebehu.

Podmienkou pre úspešnú implantáciu je dostatočný objem kostného tkaniva v implantovanej oblasti. Dostatok kosti a jej kvalita predstavuje základnú podmienku pre stabilitu a dlhodobú udržateľnosť zubného implantátu, ale aj pre dokonalú estetiku, predovšetkým vo frontálnych úsekoch v línii úsmevu.

Pod pojmom augmentácia sa rozumie zväčšovanie časti tela, v prípade stomatológie je to čeľustná kosť, ktorá má nedostatočnú výšku, šírku, alebo oboje, nutné pre zavedenie zubného implantátu.


Ak je nedostatok kosti pre zavedenie implantátu

Napriek tomu, že zubné implantáty predstavujú najmodernejší spôsob nahradenia chýbajúcich zubov, nie je možné túto metódu použiť v každej situácií, napríklad vtedy, keď na mieste implantácie nie je dostatok kosti.

Aby sme aj v prípade, keď je nedostatok kosti mohli pacientom pomôcť a ošetriť ich protetický defekt zavedením zubných implantátov, realizujeme plastickú operáciu - augmentáciu - doplnenie kosti.

Pre väčšiu stabilitu implantátu

Pokial je situácia priaznivá, je možné zavedenie zubného implantátu a augmentáciu urobiť súčasne a to buď z dôvodu zabezpečenia väčšej stability implantátu, alebo v prípade keď je z celkového protetického hľadiska potrebné zaviesť väčší implantát.

Sinus lift

Dostavba kosti v postranných úsekoch hornej čeľusti

Po strate zubov v horných postranných úsekoch, dochádza k rýchlej resorpcii kostného tkaniva a strate zubného výbežku v hornej čeľusti. V tejto oblasti je často indikovaná a najčastejšie používaná metóda pridania kostného tkaniva metódou sinus lift.


Nemusíte sa obávať bolesti

Všetky chirurgické zákroky je možné realizovať v lokálnej, alebo celkovej anestézií. Všetky zákroky sú realizované s ohľadom na pohodlie pacienta.

Celková anestézia

Naše pracovisko je vybavené vlastným anesteziologickým prístrojom pre jednodňovú chirurgiu, ktoré nám umožňuje všetky zákroky realizovať v celkovej anestézií.

Vlastné röntgenové pracovisko

Vďaka vlastnému panoramatickému a 3D röntgenu znižujeme riziko komplikácií.


MDDr. Marcel Riznič, PhD.

Chirurg zubného lekárstva

MDDr. Marcel Riznič, PhD. je skúsený stomatologický chirurg. Má pochopenie a vie sa veľmi dobre vcítiť do pocitov pacienta.

Okrem pozície odborného asistenta na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika a lekára na UNLP na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, svoju profesnú činnosť rozvíja u nás v Implant Center Košice.

  • špecialista na zuby múdrosti
  • bezbolestné extrakcie zubov
  • zložité chirurgické zákroky

Objednajte sa

Objednať sa môžete telefonicky na telefónnom čísle 0908 060 221.

logo

Stomatologická ambulancia Implant Center v Košiciach

Copyright © 2024 Implant Center. DENTAL CENTER KOŠICE s.r.o.