Home | Blog | Implantológia a zubné implantáty odborne

Implantológia a zubné implantáty odborne

Autor: MDDr. Marcel Riznič, PhD.

Implantológia v súčasnosti predstavuje oblasť interdisciplinárneho výskumu, ktorého žiadaný pokrok si vyžaduje silný odborný vzťah medzi klinickými pracovníkmi implantológmi a vedcami s technickým alebo biologickým pozadím. Úlohou týchto skupín lekárov, biológov a technikov je predovšetkým výmena skúseností na základe spoločne skúmaných myšlienok s následným cieľom rozvíjať nové výskumné stratégie. Základom komunikácie sa stáva spoločný vedecký jazyk, ktorý obsahuje znalosti, medzi ktoré v implantológii patria: biologický princíp oseointegrácie, implantačné technológie a chirurgické protokoly. Tieto tri oporné body celej problematiky vedú k správnemu a úspešnému cieľu, ktorým je v konečnom dôsledku funkčná a esteticky vyhovujúca dutina ústna s kompletným zuboradím ako v sánke tak aj v čeľusti.

Termín oseointegrácia sa prvý krát objavil on-line v roku 1977 v databáze US National Library of Medicine „PubMed“ a bol publikovaný Švédskym ortopédom, chirurgom a profesorom anatómie Per – Ingvard Brånemarkom, ktorý je dnes známy aj ako „otec modernej dentálne implantológie“. Oseointegrácia predstavuje proces počas ktorého dochádza k integrácii titánového povrchu implantátu do ľudskej kosti a stáva sa tak jej rigidným komponentom a súčasťou. Dentálna implantológia prežíva štvrtú dekádu svojej existencie, počas ktorej zaznamenáva ohromný pokrok. Štandardné zubné implantáty predstavujú v dnešnej dobe titánové skrutky, ktoré majú rôzne špecifikácie, vlastnosti a spôsoby použitia. Titán môže byť rôznej kvality, k dispozícii sú titánové zliatiny obsahujúce hliník, vanád alebo zirkón. Práve zirkónové implantáty vyrobené z oxidu zirkoničitého predstavujú najnovšiu technológiu, ktorá vykazuje za posledné obdobie výborné výsledky.

Povrch samotného implantátu môže byť hladký, rôzne točitý, jemne drsný alebo kombinovaný. Dentálne implantáty existujú v rôznych geometrických tvaroch, rôznych dĺžkach a priemeroch. Môžu mať cylindrický alebo kónický tvar, ktorý sa vo svojom priebehu mierne zužuje. Okrem samotného implantátu, ktorý je zavedený od kostného tkaniva je jeho neoddeliteľnou súčasťou interná fixácia, ktorá sa nazýva abutment. Úlohou abutmentu je spojenie s korunkou náhrady zuba alebo celého chýbajúceho zuboradia. Z hľadiska chirurgického zákroku môže ísť o dvojfázové implantáty, ktoré sa s abutmentom spájajú po určitom období od implantácie alebo jednofázové, ktoré majú abutment nasadený priamo po chirurgickom zákroku. Proces zavedenia implantátov do sánky alebo čeľuste musí podliehať protokolom, ktoré sa odvolávajú na určité konsenzuálne odporúčania vydávané najvyššími odborníkmi po celom svete. Z toho dôvodu je každý implantát evidovaný a certifikovaný. Pacient po začatí liečby automaticky obdrží tzv. „Implant Pass“, v ktorom je potrebné evidovať čas implantácie a typ implantátu. Vo všeobecnosti je možné dentálny implantát zaviesť troma spôsobmi. Prvý je priamo po extrakcii už nevyhovujúceho zuba pacienta, druhý spôsob je zavedenie implantátu po prehojení mäkkých tkanív a sliznice gingívy a tretím tzv. odloženým spôsobom je implantácia až po prehojení kostného tkaniva - budúceho miesta implantátu. Ďalším klinickým aspektom je proces zaťaženia implantátu, ktoré môže byť skoré alebo odložené. Prebehnúť môže už niekoľko hodín po implantácii alebo až po niekoľkých týždňoch až mesiacoch. Celková liečba preto záleží na mnohých aspektoch a individualite pacienta. Spomínané protokoly a odporúčania napomáhajú každý prípad posúdiť komplexne, zhodnotiť pomer rizika a úspechu, odvolávajúc sa na empirické skúsenosti odborníkov a prispieť tak k úspešnej a vhodnej liečbe pacienta.

Implantológia v zubnom lekárstve čoraz viac patrí k estetickej medicíne, ktorá je v kombinácii s dentoalveolárnou chrirugiou a protetikou vhodným terapeutickým riešením predčasných strát zubov v každom veku pacienta. Vďaka pokrokom v biomedicíne je možné zaviesť implantát prakticky v každom vekovom období pacienta pokiaľ nepredstavuje jeho zdravotný stav absolútnu kontraindikáciu k zákroku. Do tejto skupiny patria pacienti s metabolickými ochoreniami ako je napríklad diabetes mellitus alebo imunokompromitovaní pacienti so špecifickou liečbou, ktorá by mohla proces oseointegrácie v negatívnom zmysle ovplyvniť. Veľmi dôležitá je hygiena dutiny ústnej, návyková anamnéza a sebareflexia pacienta. Regeneratívna medicína a tkanivové inžinierstvo priniesli v poslednom období rôzne možnosti akými sú náhrada chýbajúcej kosti, tzv. augmentácia kostného tkaniva s cieľom vytvoriť stabilné miesto na umiestnenie implantátu. Dobré výsledky prinieslo taktiež použitie protektívnych kolagénnych membrán, ktoré napomáhajú primárnemu hojeniu medzi kostným tkanivom a sliznicou dutiny úsnej. Vďaka dentálnej implantológii je možné udržať funkčnú a fyziologicky vyhovujúcu dutinu ústnu, ktorá tak prispieva k celkovému zdravotnému stavu pacienta v zmysle neobmedzeného príjmu potravy a správnej funkcie gastrointestinálneho traktu. Estetická funkcia chrupu dovoľuje pacientom sociálne začlenenie, bez obmedzenia výzoru a prejavu voči okoliu.

Autor: MDDr. Marcel Riznič, PhD.


Články o zubných implantátoch na našom blogu:

Váš operačný deň - zavedenie zubných implantátov

Operácie, pri ktorej vám budú zavedené zubné implantáty sa nemusíte báť, je potrebné prísť s dobrou náladou a tešiť sa na vaše nové zuby.

Najčastejšie implantologické riešenia, ktoré realizujeme

Existuje viacero možností ako implantologické riešenie využiť. Pozrite si možnosti nahradenia chýbajucích zubov pomocou zubných implantátov.

Časový harmonogram implantácie

Prečítajte si ako prebieha celý postup od prvej konzultácie, implantácie až po nasadenie korunky a váš úsmev.

Často kladené otázky o zubných implantátoch

Odpovede na najčastejšie kladené otázky súvisiace so zubnými implantátmi od naších pacientov.

Poučenie k zubným implantátom

Prečítajte si poučenie o Poučenie k zubným implantátom a hygiene dutiny ústnej od MDDr. Marcela Rizniča, PhD.

Implantologický tím a implantačná terapia

Vo všeobecnosti predstavuje implantačná terapia kombináciu chirurgickej liečby s cieľom umiestnenia implantátov do kosti sánky a čeľuste.

Implantológia a zubné implantáty odborne

Prečítajte si odborný pohľad na implantológiu a zubné implantáty od MDDr. Marcela Rizniča, PhD.


Objednajte sa na bezplatnú konzultáciu!

Objednať sa môžete aj telefonicky na telefónnom čísle 0908 060 221.

Blog o zuboch

To, čo ste chceli vedieť o zuboch, ale nemali ste sa koho spýtať.


Objednajte sa na ošetrenie telefonicky.

Tel 0908 060 221

Adresa
Smetanova 2
(pri starej nemocnici)
040 01 Košice
Lokalizácia
Oproti zmrzline pri Starej nemocnici, budova na rohu ulíc Rastislavova a Smetanova
logo

Stomatologická ambulancia Implant Center v Košiciach

Copyright © 2018 Implant Center. DENTAL CENTER KOŠICE s.r.o.