Home | Blog | Imediátne (okamžité) zavedenie implantátu po extrakcii zuba

Imediatná (okamžitá) implantácia

Autor: MDDr. Marcel Riznič, PhD.

Imediátne (okamžité) zavedenie implantátu po extrakcii zuba

Zavedenie dentálneho implantátu vo vzťahu k extrakcii zuba, ktorý už nie je možné zachrániť, alebo inak esteticky využiť možno dnes klasifikovať ako okamžité, skoré (2–4 týždne) alebo oneskorené (4–6 mesiacov po extrakcii zuba). Okamžitá alebo imediátna implantácia je definovaná ako okamžité umiestnenie zubného implantátu v čase extrakcie zuba do extrakčnej rany. Okamžitá implantácia predstavuje určité výhody medzi, ktoré patrí šetrná preparácia alveolárneho hrebeňa pri vŕtaní, nižšie straty kostnej hmoty po extrakcii zuba a celkovú krátku dobu liečby. Práve tá posledná výhoda znamená pre pacienta najväčší prínos z celého výkonu. Do 6 mesiacov po extrakcii sa alveolárna kosť zmenší na šírku a výšku cca od 1,24mm do 3,8 mm. Okamžité zavedený implantát umiestnený do čerstvej extrakčnej rany vedie k zmenšeniu kostného okolitého objemu len o cca 0,13 mm až 0,19 mm. Na základe týchto štúdií a klinických skúseností sa zdá, že existuje bezprostredný vzťah medzi okamžitým umiestnením implantátu a zachovaním okolitej kosti či už čeľuste alebo sánky. Rehabilitácia nového chrupu nezahŕňa len úspešné zavedenie a zahojenie implantátu. V estetickej zóne sa dá dosiahnuť predvídateľný výsledok, je však potrebné zachovať stabilitu tkanív (sliznica, ďasná) v okolí implantátu, čo je možné správnym umiestnením a technikou implantácie.

Okamžité umiestnenie implantátu do čerstvej extrakčnej rany bolo zdokumentované a vyhodnotené ako predvídateľná liečebná možnosť, a to najmä v oblastiach ako sú zadné postranné úseky zubov, kde estetika nie je primárnym problémom. Z klinických výhod pre pacienta je to hlavne kratší čas liečby spolu so zníženým chirurgickým zákrokom, zachovanie mäkkých tkanív a kostných štruktúr čeľuste a sánky. Tým všetkým je možné zabezpečiť vyššie pohodlie a spokojnosť pacienta, ktorý sa rozhodne liečbu za cieľom prinavrátenia úsmevu podstúpiť. Je však treba mať na pamäti, že určité komplikácie alebo neobvyklé situácie sa môžu vyskytnúť. Preto je veľmi dôležité prvotné vyšetrenie pacienta a hlavne jeho pomerov v dutine ústnej kedy by malo byť lekárom rozhodnuté či daný pacient je alebo nie je na okamžitú implantáciu vhodný kandidát.

Okamžitá implantácia a protokoly jej realizácie vedú okrem spomenutých výhod pri chirurgickom výkone aj k cieľu tzv. okamžitého zaťaženia týchto implantátov a skorej fixácie nových zubov v ústnej dutine pacienta. S rozvojom klinických techník a povrchových úprav dentálnych implantátov zaznamenávame čo raz lepšie výsledky. Potvrdzuje to množstvo kontrolovaných štúdií, ktoré sú dostupné v odbornej literatúre a ktorých výsledky preukazujú vysokú mieru prežitia implantátov s okamžitým zaťažením. Tieto systematické preskúmania dospeli k záveru, že klinicky významné rozdiely medzi okamžitým a odloženým zaťažením implantátu neexistujú. Pokiaľ je teda pacient vhodným kandidátom, predstavuje okamžitá implantácia vhodnú možnosť ako pacientovi prinavrátiť chýbajúci zub alebo celé úseky zubov čo najšetrnejšie a v čo najkratšom čase.

Autor: MDDr. Marcel Riznič, PhD.


MDDr. Marcel Riznič, PhD.

Chirurg zubného lekárstva

MDDr. Marcel Riznič, PhD. je skúsený stomatologický chirurg. Má pochopenie a vie sa veľmi dobre vcítiť do pocitov pacienta.

Okrem pozície odborného asistenta na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika a lekára na UNLP na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, svoju profesnú činnosť rozvíja u nás v Implant Center Košice.

  • špecialista na zuby múdrosti
  • bezbolestné extrakcie zubov
  • zložité chirurgické zákroky

Objednajte sa konzultáciu

Objednať sa môžete telefonicky na telefónnom čísle 0908 060 221.


Články o zubných implantátoch na našom blogu:

Váš operačný deň - zavedenie zubných implantátov

Operácie, pri ktorej vám budú zavedené zubné implantáty sa nemusíte báť, je potrebné prísť s dobrou náladou a tešiť sa na vaše nové zuby.

Najčastejšie implantologické riešenia, ktoré realizujeme

Existuje viacero možností ako implantologické riešenie využiť. Pozrite si možnosti nahradenia chýbajucích zubov pomocou zubných implantátov.

Časový harmonogram implantácie

Prečítajte si ako prebieha celý postup od prvej konzultácie, implantácie až po nasadenie korunky a váš úsmev.

Často kladené otázky o zubných implantátoch

Odpovede na najčastejšie kladené otázky súvisiace so zubnými implantátmi od naších pacientov.

Poučenie k zubným implantátom

Prečítajte si poučenie o Poučenie k zubným implantátom a hygiene dutiny ústnej od MDDr. Marcela Rizniča, PhD.

Implantologický tím a implantačná terapia

Vo všeobecnosti predstavuje implantačná terapia kombináciu chirurgickej liečby s cieľom umiestnenia implantátov do kosti sánky a čeľuste.

Implantológia a zubné implantáty odborne

Prečítajte si odborný pohľad na implantológiu a zubné implantáty od MDDr. Marcela Rizniča, PhD.


Objednajte sa na bezplatnú konzultáciu!

Objednať sa môžete telefonicky na telefónnom čísle 0908 060 221.

Blog o zuboch

To, čo ste chceli vedieť o zuboch, ale nemali ste sa koho spýtať.


Objednajte sa na ošetrenie telefonicky.

Tel 0908 060 221

Adresa
Smetanova 2
(pri starej nemocnici)
040 01 Košice
Lokalizácia
Oproti zmrzline pri Starej nemocnici, budova na rohu ulíc Rastislavova a Smetanova
logo

Stomatologická ambulancia Implant Center v Košiciach

Copyright © 2018 Implant Center. DENTAL CENTER KOŠICE s.r.o.