Home | Blog | Ako sa číslujú zuby

Ako sa číslujú zuby

Číslovanie zubov

Pri komunikácií zubárov a sestričiek medzi sebou často počujete číslovanie zubov, ktoré sa zapisuje do liečebného plánu, ale aj do zdravotnej dokumentácie. Ako teda funguje a čo tie čísla znamenajú?


Aj keď systémov číslovania zubov exituje viacero, najrozšírenejšie je značenie pomocou dvojčísel (napr. 12, 21, 35, 38, …) - two digit system.

Systém číslovania zubov pomocou dvojčíselného kódu zaviedla Medzinárodná stomatologická federácia už v roku 1970.

V tomto kóde prvé číslo označuje kvadrant v ktorom sa zub nachádza a druhé číslo označuje konkrétny zub v danom kvadrante.

Ústnu dutinu pri pohľade z predu, rozdeľujeme na štyri kvadranty.

Číslovanie zubov u dospelých (stály chrup)

Ústnu dutinu u dospelého človeka pri pohľade z predu rozdeľujeme na štyri kvadranty. Označovanie je v smere ručičkových hodiniek a začína sa v pravo hore. Pravá horná časť je kvadrant 1, ľavá horná kvadrant 2, ľavá dolná časť je kvadrant 3 a pravá dolná časť je kvadrant 4.

Druhé číslo v označení je pozícia zubu v danom kvadrante. Začíname od predných zubov zo stredu a v každom kvadrante počítame 8 zubov v prípade, že máte aj zub múdrosti.

Príklad:

Ak chcete označiť napríklad pravý predný horný zub, ako prvé číslo bude 1, keďže sa nachádza v prvom kvadrante a druhé číslo bude 1, keďže je to prvý zub v danom kvadrante. Označenie zubu teda bude 11.

Ak chcete označiť ľavý dolný očný zub, prvé číslo bude 3, keďže sa nachádza v treťom kvadrante a druhé číslo bude 3, keďže je to tretí zub v danom kvadrante (tretí zub od stredu). Označenie zubu je teda 33.

Číslovanie zubov u detí (mliečny chrup)

Zuby dieťaťa, teda dočasný chrup sa skladá z dvadsiatich (20-tich) zubov.

Systém číslovania pri dočasnom chrupe je rovnaký, len označenie kvadrantov je odlišné.

Pri dočasnom chrupe sa používajú kvadranty 5, 6, 7 a 8. Poradie je rovnaké, začíname v pravo hore kvadrantom 5 a v smere hodinových ručičiek pokračujeme vľavo hore kvadrantom 6, vľavo dole kvadrantom 7 a vpravo dole kvadrantom 8.

Príklad:

Ľavý horný predný zub je v kvadrante 6 a jeho označenie je teda 61. Pravý dolný druhý zub v poradí je v kvadrante 8 a jeho označenie je 82.

Nabudúce už budete vedieť, že keď vás bolí druhá stolička v pravo hore, tak je to zub 17.


Objednajte sa na bezplatnú konzultáciu!

Objednať sa môžete aj telefonicky na telefónnom čísle 0908 060 221.

Blog o zuboch

To, čo ste chceli vedieť o zuboch, ale nemali ste sa koho spýtať.


Objednajte sa na ošetrenie telefonicky.

Tel 0908 060 221

Adresa
Smetanova 2
(pri starej nemocnici)
040 01 Košice
Lokalizácia
Oproti zmrzline pri Starej nemocnici, budova na rohu ulíc Rastislavova a Smetanova
logo

Stomatologická ambulancia Implant Center v Košiciach

Copyright © 2018 Implant Center. DENTAL CENTER KOŠICE s.r.o.